Mengenai Penulis

  • Belajar si pelajar di belantara. Usia berusia persara di persada.
  • Berbidang; elektrikal perhubungan ITM, audio engineering SAE, IT hard ware  networking and webmaster, instratur kecergasan KBS.
  • Ramai kawan-kawan yang berkata; Haizam orang cina .
  • Haizam ahli e-sastera Selangor D.E. dengan nama pena HaizamOLEK
  • sila-sila semua.