Pakat

21/09/18 | Sajen

Kongsi: 

Pakat
HaizamOLEK
21092018

Soalan
apa jawab

Atau soalan 
jawab serupa.

Apa salah
jika berpakat.

Apa salah
jika tidak berpakat.

Kongsi: