Legasi

04/10/18 | Sajen

Kongsi: 

Legasi
HaizamOLEK
03102018

Oh Port Dickson
genggam baik-baik
molek-molek hati
rendah-rendah diri
boleh dapat undi.

Oh Port Dickson
mercu berbagai bangsa
legasi ke Putra Jaya
pemimpin masa hadapan
doa-doa kejayaan
bertembung
doa-doa menghalang
diusik bermimpi bayang.

Tunduk-tunduk bersendirian
direbut-rebut memecah rekod
ranting reput apa legasi.
 

Kongsi: