Dewa

28/06/18 | Kita Sedih

Kongsi: 

Hulur kiri
hulur kanan
hulur depan
hulur belakang
Oh!
terpuja bangsa
menjelma dewa
turut-turut, turut
betul turut salah
zalim turut setia
suap turut pujaan
ikut turut segala.

Ayat kiri
ayat kanan
ayat depan
ayat belakang
jampi serapah
jadi-jadi, jadi
ketua jadi mulia
tunduk ikut patuh
curi ikut boleh
salah ikut hati
diam ikut saksi
jemaah ikut segala.

Petik-petik lesap
minda lesap akal
berilmu lesap pandir
beriman lesap jahil
kaya lesap firaun
maruah lesap bangsat
bangsa lesap malu
agama lesap rupa.

Oh!
penat kita.

Kongsi: