Kaki

19/11/18 | Kita Mengharap

Kongsi: 

 

Kaki
HaizamOLEK
192018

Kaki-kaki sinonim
sukan kaki sukan
pancing kaki pancing
buku kaki buku
masjid kaki masjid
bodek kaki bodek
parti kaki parti
swafoto kaki swafoto
kaki-kaki, kaki
paling label bawah
kaki-kaki bangku.

Dijauhi tak suka
kaki botol
kaki judi
kaki buli.

Kaki-kaki pejuang 
bangsa dan agama
tercela dek kaki
kaki penyangak
kaki ponteng.

Gula usah lebih
elak potong kaki.
 

Kongsi: