Ubah Satu Kaum

08/10/19 | Kita Berbeza

Kongsi: 

 

Ubah Satu Kaum
HaizamOLEK
07102019

Melangkah lalu
kawasan pembangunan
di usaha satu kaum
sejak dulu siap tiada
bergelimpangan sekaum 
dicelah-celah kehidupan itu.

Siang dibeli bahan
di timbun di tepi-tepi
tapi...
esoknya mula membina
bahan-bahan kurang
malam percaya
dikasari sesama kaum
lumayan di pasar gelap
sangka manis muka
dibuai indah kata
terus-terus berulang.

Namun...
sekaum itu 
bermesra sesama
tepat pada paras
renjong rapat pagari
kerap kutip-kutip 
murah derma sekaum.

Oh satu kaum
ternanti-nanti
pembangunan itu.

Kongsi: