Tahu-tahu

04/12/19 | Kita Berbeza

Kongsi: 

 

Tahu-tahu
HaizamOLEK
03122019

Tahu-tahu sedikit
tak tahu banyak-banyak
nak tahu rajin belajar
makin banyak belajar
makin banyak tak tahu.

Tak tahu
cakap-cakap banyak 
banyak-banyak tahu
diam-diam berisi
pohon-pohon bercakap
terdiam bernas segala.

Banyak-banyak tahu
banyak-banyak baik
bukan-bukan guna
banyak-banyak tipu
padah makan diri.

Pelik-pelik juling
duduk puncak ilmu
cakap tak tahu
ilmu dalam diri
entah hilang akal
logik sanggah minda.
 

Kongsi: