Aku cita-cita dan mereka

02/07/19 | Kita Berbeza

Kongsi: 

 

Aku cita-cita dan mereka
HaizamOLEK
16052019

Aku ada aku
mereka ada mereka
aku ada cita-cita
mereka ada cita-cita
ada serupa
ada beza
nikmat Maha Pencipta.

Aku nikmat suka
mereka nikmat suka
masing-masing merasa
pilih ikut cita-cita
nikmat Maha Pencipta.

Keruh jadi keruh
bila tiada terbuka
mesti ikut aku
atau mesti ikut mereka
semampu berpesan-pesan
hidayah Maha Pencipta.

Kongsi: