Ranjau Emosi

29/09/20 | Coretan Rasa

Kongsi: 

Ranjau Emosi
HaizamOLEK
28092020

Apa sangka realiti
apa jiwa  emosi
sa teratak dua ranjau
pasangan lain-lain
sarakah melayan bumi.

Ranjau asal
peluk-pelukan
mesra-mesrakan
dakap kepuasan
warna kulit
warna langit.

Ranjau salinan
peluk-pelukan
mesra-mesrakan
dakap pangkat
memeluk bumi
menjunjung langit.

Silih sehingga senja
ayam ternak ayam
di reban ibunya pulang
membawa anak-anak
dua kali bilangan.

Kongsi: