Keluarga Laksamana Suci

09/03/20 | Coretan Rasa

Kongsi: 

 

Keluarga Laksamana Suci
HaizamOLEK
08032020

Sekeluarga laksamana suci 
ada papa ada mama
maka beranak pinak 
berkeluarga di taman kayangan.

Tanya bertanya seluruh kayangan
siapa yang paling bahaya
dalam keluarga laksamana suci
ada yang kata papa
kuat tenaga mampu buat apa sahaja.

Ada kata mama
mampu meracuni makanan keluarga.

Ada kata anak-anak keluarga
mampu berpakat buat ceroboh.

Semua tak baik
Segala hasrat
mampu terhindar
bila dalam keluarga tiada pengkhianatan.

Kongsi: